JOIN OUR INTERNATIONAL TEAM

Pitanje bezbednosti, posebno pitanje sektora privatnog obezbeđenja je veoma delikatno i sa razlogom stalno spominjano. U današnje vreme ekonomske tranzicije Srbije i prostora oko nas, pojam privatnog obezbeđenja, pre svega, nije jasan licima kojima je on neophodan za normalno funkcionisanje sistema privredne delatnosti. Pre svega tome je doprinela i politička situacija i odugovlačenje donošenja Zakona o privatnom FTO, koji uzrokuje doslovno svaštarenje na polju privatnog obezbeđenja i pružanja bezbednosnih usluga. Veliki procenat preduzeća koristi trenutno slabo stanje sektora te baveći se raznim malverzacijama, misleći pri tom na, unajmljivanje nekvalifikovanih ljudi za rad, ne prijavljivanjem lica organima za zdravstvenu, penzionu i socijalnu zaštitu, obaranjem cene rada, kao i neadekvatnom ili nikakvom tehničkom opremljenosću, ubiru prihode na račun kompanija koje žele da se ozbiljno pozabave pravim sistemom vrednosti privatnog obezbeđenja.

 

„TECHNOCHEM-GROUP.SRB“ je preduzeće za fizičko obzbeđenje, tehničku podršku, bezbednosni konsalting i obuku lica. Preduzeće je osnovano od strane lica koji su veoma uspešni po pitanju FTO-a, a uz podršku lica koji su lideri u regionu jugoistočnog dela Evrope u privatnom biznisu. Potreba da se osnuje ovakav tip preduzeća u Srbiji pored velike konkurencije privatnih preduzeća koja se bave obezbeđenjem, jeste uvođenje novih parametara bezbednosti koja već postoje u nekim zemljama zapadne Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Lica koja su osnovala ovo preduzeće imala su potražnju od velikih, malih i srednjih preduzeća za unapređenje postojećih usluga koje su pružale dotadašnje FTO kompanije. Naime otvaranjem i početkom pružanja usluga TECHNOCHEM-GROUP.SRB je pre svega dala poseban profesionalni osvrt na imovinsko-pravne delikte, kako u privatnim preduzećima tako i preduzećima u tranziciji, koja zbog tih nezakonitih radnji trpe višemilionske gubitke.

SENIOR PARTNER

SEKTOR INTERNE KONTROLE
 1. Taj sektor u sistematitaciji preduzeća zovemo SEKTOR INTERNE KONTROLE preduzeća, koji se odnosi SAMO na preduzeća kojima pružamo takve vrste usluga. Lica koja su zaposlena u tom vidu kontrole delimo na dva dela. Prvi deo su profili sa dugogodisnjim iskustvom u poslovima kriminalističke policije, odeljenja imovinskih delikata i privrednog kriminala koji su napustili službu ili koji su penzionisani i drugi deo su lica koja privremeno zapošljavamo bez ikakvog iskustva u tom sektoru i koja obučavamo za rad na tim delatnostima. Suočili smo se sa činjenicom da u ovom dobu tranzicije preduzeća iz društvenog u privatno vlasništvo mnogo prostora ostaje za vršenje raznih inkriminisanih radnji, počevši od „starog“ menadžmenta preduzeća u vreme primopredaje, koje nekada traje i više od jedne godine, do zaposlenih u proizvodnji i obezbedjenju objekta koji su kad-kada vezani istim interesima, a sve na štetu novog vlasnika. Stoga menadžment TECHNOCHEM-GROUP.SRB je odlučio da prioritet da ovom delu posla u razvoj ovog sektora. Postoji velika rupa u iznalaženju rešenja kada novi vlasnik kompanije odluči da promeni trenutno obezbeđenje sa kompanijom za obezbeđenje, vodeći se činjenicom da je njegovim problemima dosao kraj, što se tiče imovinskih delikata. Iskustvom menadžmenta TECHNOCHEM-GROUP.SRB iz poslova kriminalističke policije, tu tek počinju problemi. Statično obezbeđenje koje je trenutno unajmljeno nema kompletan uvid u izvlačenju proizvoda iz kompanije, pošto je sve pokriveno lažnim otpremnicama, koje je uzgred rečeno i nekvalifikovano da proveri pravo stanje i mogućim nepravilnostima. Baš iz tih razloga lica koja su zaposlena u Sektoru Interne Kontrole usko su vezana sa vlasnikom kompanije ili licem koje je vlasnik odredio kao kontakt, tako da mogu delovati obaveštajno i iznalaziti naćine za upotrebou metodologije rada krim. policije da suzbiju ili preseku lanac izvršenja KD.

COMMERCIAL DIRECTOR

SEKTOR STATIČNOG FIZIČKOG OBEZBEĐENJA
 1. Sektor interne kontole u privatnim kompanijama NARAVNO ne može ispravno delovati ako nema dobru osnovu (bazu), što znači poverljiv i odan SEKTOR STATIČNOG FIZIČKOG OBEZBEĐENJA iliti Static Security Guard, koji će u vremenu delovanja interne kontrole biti na usluzi i servisirati im u svakom pogledu. Sektor statičnog fizičkog obezbeđenja ne odnosi se samo na dužnosti vizuelnog observiranja, već i kontole ljudi, prtljaga, vozila i prateće dokumentacije pri ulasku – izlasku iz kompanije, kao i uska saradnja sa zaposlenima u Sektoru Interne Kontrole. Ovim načinom delovanja postigli smo vrhunske rezultate otkrivanja i sprečavanja izvršenja imovinskih krivičnih dela. Uobičajena procedura je česta zamena radnika statičnog obezbeđenja, što znači da je politika TECHNOCHEM-GROUP.SRB ne dozvoljavanje ustaljivanja radnika na jednom radnom mestu, baš iz razloga prevencije od moguće zloupotrebe položaja na kojem se nalazi. Statično obezbeđenje iliti čuvari i portiri, u TECHNOCHEM-GROUP.SRB nisu lica koja to radno mesto podrazumevaju sa starim načinom rada obezbeđenja. Pre svega radnik statičnog obezbeđenja je lice od kojeg počinje baza privatnog obezbeđenja, stoga nastojimo da našim zaposlenima u tom sektoru pužimo maksimum satisfakcije u vidu dobre opremljanosti i kvalitetne opreme, kao i relativno visokog ličnog dohotka koji je najvažniji činilac zadovoljstva zaposlenih. Stoga TECHNOCHEM-GROUP.SRB je stanovištva da ne prihvata sve ponude poslova, na uštrb niske cene rada zaposlenih, jer takvom politikom bi samo ugrozili naše kvalitete i opstanak na tržištu. Takođe zaposleni u tom sektoru su lica koja imaju pređašnje iskustvo u tom poslu i nisu stariji od 35 godina, dobrog  zdravstvenog stanja, koje se periodično proverava u aranžmanu TECHNOCHEM-GROUP.SRB , kao i provevere fizičke sposobnosti. Naravno uz radnu biografiju podrazumeva se i provera lica kod nadležnih organa gonjenja.

 

 

 

 

 

 

Navešćemo neka preduzeća sa kojima smo imali ili imamo uspešnu poslovnu saradnju:

 

 • Evropska Ekspertska Grupa – obezbeđenje objekta
 • BBP – fizićko obezbeđenje objekta
 • Bagersko Brodarsko Preduzece BBP – interna kontrola
 • Preduzeće za puteve Niš – obezbedjenje, interna kontrola i VIP obezbeđenje
 • Preduzeće za puteve Vranje – obezbedjenje i interna kontrola
 • Preduzeće za puteve Leskovac – obezbedjenje i interna kontrola
 • Agroživ- obezbedjenje i interna kontrola
 • Beograd Elektro
 • ENVY – agencija
 • PIK Zemun
 • Građevinsko industrijski kombinat “1. Maj” – Lapovo
 • Preduzeće GRMEČ
 • Disco Klub STUDIO Niš (kapaciteta preko 2000 ljudi)
 • Disco Klub i hotel EMPORIJUM Blace
 • Hi – Level Konferencija CENTER FOR TERRORISM RESURCH sa počasnim gostom Predsednikom R. Srbije Gospodinom Borisom Tadićem
 • Tržni centar Neptun
 • Associated Press
 • Heroj Pinki Novi Sad – interna kontrola
 • Heroj Pinki Novi Sad – obezbeđenje
 • Klub Magacin
 • Centar za reciklažu „Scholz“
 • Novosadska fabrika kabela „Novkabel“
 • „Agrium“ sremska Mitrovica
 • Aramont
 • Cube
 • Lutra group
 • Sam Son company
 • Emotion
 • Grand production
 • Nadlan
 • Montera
 • Trudbenik
 • MK mountain
 • MK komerc
 • Euro kop
 • Euro dom
 • „H&O“
 • RAD Commerce

ASSITANT FINANCIAL DIRECTOR

COMPANY DIRECTOR   •   SINGAPORE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque vitae massa et augue pharetra facilisis. Ut ac lacinia dolor. Praesent sed leo et dui rhoncus finibus vel pulvinar nisl. Maecenas fermentum iaculis laoreet. Aliquam erat volutpat. Nullam vel tellus justo. Vestibulum malesuada felis eu interdum viverra.

Apply Online   

HR MANAGER

COMPANY POSITION   •   DARWIN, AUSTRALIA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque vitae massa et augue pharetra facilisis. Ut ac lacinia dolor. Praesent sed leo et dui rhoncus finibus vel pulvinar nisl. Maecenas fermentum iaculis laoreet. Aliquam erat volutpat. Nullam vel tellus justo. Vestibulum malesuada felis eu interdum viverra.

Apply Online   

GRADUATE ACCOUNTANT

GRADUATE POSITION   •   LONDON, UK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque vitae massa et augue pharetra facilisis. Ut ac lacinia dolor. Praesent sed leo et dui rhoncus finibus vel pulvinar nisl. Maecenas fermentum iaculis laoreet. Aliquam erat volutpat. Nullam vel tellus justo. Vestibulum malesuada felis eu interdum viverra.

Apply Online   

COMPANY SECRETARY

COMPANY POSITION   •   DUBAI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque vitae massa et augue pharetra facilisis. Ut ac lacinia dolor. Praesent sed leo et dui rhoncus finibus vel pulvinar nisl. Maecenas fermentum iaculis laoreet. Aliquam erat volutpat. Nullam vel tellus justo. Vestibulum malesuada felis eu interdum viverra.

Apply Online   

YOUR CAREER. OUR COMMITMENT.

good-looking-guy“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque vitae massa et augue pharetra facilisis. Ut ac lacinia dolor. Praesent sed leo et dui rhoncus finibus vel pulvinar nisl. Maecenas fermentum iaculis laoreet. Aliquam erat volutpat. Nullam vel tellus justo. Aliquam erat volutpat. Nullam vel tellus justo.

NIGEL RAWLINSON   •   SENIOR PARTNER

JOIN THE TEAM. APPLY NOW.

MAIL APPLICATIONS

12345 North Main Street,
New York, NY 555555

Phone: 1.800.555.6789
Email: support@theme-fusion.com
Web: Themefusion.com

NAME

EMAIL

SUBJECT

MESSAGE