Opis projekta

ARCOTEX SOFT‐LINE

Krpa primjenjiva na svim površinama. Na sebe privlači sve od prašine do dlaka. Izrazitog kvaliteta i trajnosti.

PAKOVANJE: 10 kom.

ART. Br: ASL4040