SEKTOR STATIČNOG FIZIČKOG OBEZBEĐENJA

Sektor interne kontole u privatnim kompanijama NARAVNO ne može ispravno delovati ako nema dobru osnovu (bazu), što znači poverljiv i odan SEKTOR STATIČNOG FIZIČKOG OBEZBEĐENJA iliti Static Security Guard, koji će u vremenu delovanja interne kontrole biti na usluzi i servisirati im u svakom pogledu. Sektor statičnog fizičkog obezbeđenja ne odnosi se samo na dužnosti vizuelnog observiranja, već i kontole ljudi, prtljaga, vozila i prateće dokumentacije pri ulasku – izlasku iz kompanije, kao i uska saradnja sa zaposlenima u Sektoru Interne Kontrole. Ovim načinom delovanja postigli smo vrhunske rezultate otkrivanja i sprečavanja izvršenja imovinskih krivičnih dela. Uobičajena procedura je česta zamena radnika statičnog obezbeđenja, što znači da je politika DB KOBRA GROUP ne dozvoljavanje ustaljivanja radnika na jednom radnom mestu, baš iz razloga prevencije od moguće zloupotrebe položaja na kojem se nalazi. Statično obezbeđenje iliti čuvari i portiri, u DB KOBRA GROUP nisu lica koja to radno mesto podrazumevaju sa starim načinom rada obezbeđenja. Pre svega radnik statičnog obezbeđenja je lice od kojeg počinje baza privatnog obezbeđenja, stoga nastojimo da našim zaposlenima u tom sektoru pužimo maksimum satisfakcije u vidu dobre opremljanosti i kvalitetne opreme, kao i relativno visokog ličnog dohotka koji je najvažniji činilac zadovoljstva zaposlenih. Stoga DB KOBRA GROUP je stanovištva da ne prihvata sve ponude poslova, na uštrb niske cene rada zaposlenih, jer takvom politikom bi samo ugrozili naše kvalitete i opstanak na tržištu. Takođe zaposleni u tom sektoru su lica koja imaju pređašnje iskustvo u tom poslu i nisu stariji od 35 godina, dobrog  zdravstvenog stanja, koje se periodično proverava u aranžmanu DB KOBRA GROUP , kao i provevere fizičke sposobnosti. Naravno uz radnu biografiju podrazumeva se i provera lica kod nadležnih organa gonjenja.

Navešćemo neka preduzeća sa kojima smo imali ili imamo uspešnu poslovnu saradnju:

 

 • Evropska Ekspertska Grupa – obezbeđenje objekta
 • BBP – fizićko obezbeđenje objekta
 • Bagersko Brodarsko Preduzece BBP – interna kontrola
 • Preduzeće za puteve Niš – obezbedjenje, interna kontrola i VIP obezbeđenje
 • Preduzeće za puteve Vranje – obezbedjenje i interna kontrola
 • Preduzeće za puteve Leskovac – obezbedjenje i interna kontrola
 • Agroživ- obezbedjenje i interna kontrola
 • Beograd Elektro
 • ENVY – agencija
 • PIK Zemun
 • Građevinsko industrijski kombinat “1. Maj” – Lapovo
 • Preduzeće GRMEČ
 • Disco Klub STUDIO Niš (kapaciteta preko 2000 ljudi)
 • Disco Klub i hotel EMPORIJUM Blace
 • Hi – Level Konferencija CENTER FOR TERRORISM RESURCH sa počasnim gostom Predsednikom R. Srbije Gospodinom Borisom Tadićem
 • Tržni centar Neptun
 • Associated Press
 • Heroj Pinki Novi Sad – interna kontrola
 • Heroj Pinki Novi Sad – obezbeđenje
 • Klub Magacin
 • Centar za reciklažu „Scholz“
 • Novosadska fabrika kabela „Novkabel“
 • „Agrium“ sremska Mitrovica
 • Aramont
 • Cube
 • Lutra group
 • Sam Son company
 • Emotion
 • Grand production
 • Nadlan
 • Montera
 • Trudbenik
 • MK mountain
 • MK komerc
 • Euro kop
 • Euro dom
 • „H&O“
 • RAD Commerce