SEKTOR OBUKE

Ovaj sektor je tek u razvoju, pogotovu teži za što boljom konekcijom sa vrhunskim bezbednosnim školama, kao npr. Izraelskom koja je jedna od najboljih u svetu, Anglo-saksonskim i Ruskim. Za sada smo održavali neke kurseve uz posredovanje jedne privatne kompanije, koja je jedan od naših kooperanata. Trenutna vizija DB KOBRA GROUP menadžmenta je da se budući instruktori obuče u najboljim spomenutim školama i u nekoj bližoj budućnosti oformimo naš centar za obuku lica privatnog sektora bezbednosti i obezbeđenja u kriznim područjima misleći pri tom na zemlje Afričkog, Bliskoistočnog i Azijskog regiona. Takodje DB KOBRA GROUP ima ljudske resurse sa tim profilom koji su trenutno detaširani u bliskoistočnim zemljama sa iskustvom Security Consultanta u Američkim organizacijama. Iz iskustva zaposlenih koji se trenutno nalaze na kriznim područjima, velika je potražnja za dobro obučenim ljudima sa veoma dobrim znanjem engleskog jezika koji će raditi poslove PSD (private security detail). Naravno naša je vizija REGRUTACIJE lica iz Srbije i okruženja, kao i OBUKE za račun drugih kompanija koje već rade tu vrstu posla. Vodeći se činjenicom o kojoj vrsti posla i kom terenu se obavlja obezbeđenje, ljudi dolaze u zabludu da je to misionerski posao, ne znajući da lica koja mogu biti poslata na takve zadatke moraju biti visoko obučena i bez kriminalnog dosijea, vodeći posebnog računa na RATNE ZLOČINE.