SEKTOR INTERNE KONTROLE

Taj sektor u sistematitaciji preduzeća zovemo SEKTOR INTERNE KONTROLE preduzeća, koji se odnosi SAMO na preduzeća kojima pružamo takve vrste usluga. Lica koja su zaposlena u tom vidu kontrole delimo na dva dela. Prvi deo su profili sa dugogodisnjim iskustvom u poslovima kriminalističke policije, odeljenja imovinskih delikata i privrednog kriminala koji su napustili službu ili koji su penzionisani i drugi deo su lica koja privremeno zapošljavamo bez ikakvog iskustva u tom sektoru i koja obučavamo za rad na tim delatnostima. Suočili smo se sa činjenicom da u ovom dobu tranzicije preduzeća iz društvenog u privatno vlasništvo mnogo prostora ostaje za vršenje raznih inkriminisanih radnji, počevši od „starog“ menadžmenta preduzeća u vreme primopredaje, koje nekada traje i više od jedne godine, do zaposlenih u proizvodnji i obezbedjenju objekta koji su kad-kada vezani istim interesima, a sve na štetu novog vlasnika. Stoga menadžment DB KOBRA GROUP je odlučio da prioritet da ovom delu posla u razvoj ovog sektora. Postoji velika rupa u iznalaženju rešenja kada novi vlasnik kompanije odluči da promeni trenutno obezbeđenje sa kompanijom za obezbeđenje, vodeći se činjenicom da je njegovim problemima dosao kraj, što se tiče imovinskih delikata. Iskustvom menadžmenta DB KOBRA GROUP iz poslova kriminalističke policije, tu tek počinju problemi. Statično obezbeđenje koje je trenutno unajmljeno nema kompletan uvid u izvlačenju proizvoda iz kompanije, pošto je sve pokriveno lažnim otpremnicama, koje je uzgred rečeno i nekvalifikovano da proveri pravo stanje i mogućim nepravilnostima. Baš iz tih razloga lica koja su zaposlena u Sektoru Interne Kontrole usko su vezana sa vlasnikom kompanije ili licem koje je vlasnik odredio kao kontakt, tako da mogu delovati obaveštajno i iznalaziti naćine za upotrebou metodologije rada krim. policije da suzbiju ili preseku lanac izvršenja KD.