SEKTOR DEŽURSTVA, PATROLIRANJA I MONITORINGA

je u povoju. Vizija razvoja ovog sektora koji je veoma bitan za napredovanje kompanije, prati razvoj informatičkih sistema, tehničkog pokrivanja štićenog prostora ili objekta u vidu video nadzora, alarmnih uređaja, nekoliko vrsta senzora, sistema za GPS praćenje objekata, razne vrste protokomera goriva (koji je bitan u Sektoru Interne Kontrole) i sistema fizičke zaštite od provala u štićeni objekat (blindirana vrata, pancirne folije kao i spektar sistema brava). Ovaj sektor je neophodan za podršku tehnici na terenu uz pravovremeni odgovor patrolne službe u slučaju prijave sistema za neovlašćeni ulazak u štićeni prostor. Veliki je spektar uređaja za tehničku podršku, koji takodje zahteva zapošljenje visoko kvalifikovanog  i obrazovanog osoblja koje vršiti implementaciju sistema kao i održavanje. Monitoring sužba, kao i ostale navedene službe u okviru ovog sektora rade 24 sata i uvezani su sa relevantnim činiocima svih gore navedenih sektora i koordiniraju odredjenim zadacima proisteklim iz Opisa Poslova Službe Monitoringa DB KOBRA GROUP.